همایش توجیهی اعضای شوراهای اسلامی روستایی بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان روز شنبه 29 اردیبهشت ماه 97 با حضور حمید رضا ایزدی بخشدار ماهان و هادی شهسوار نسب کارشناس شوراهای اداره کل دفتر روستایی استانداری کرمان همایش توجیهی اعضای شوراهای اسلامی روستایی بخش ماهان در محل سالن پیامبر اعظم(ص) بخشداری برگزار شد.

ایزدی بخشدار ماهان ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان بیان نمود:با توجه به اصل یکصدم قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی و سایر امور با همکاری مردم ، با توجه به مقتضیات هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان یا نظارت ، شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شوراها هم از نگاه قانون اساسی هم امام خمینی هم مقام معظم رهبری هم مردم جایگاه ویژه و رفیعی دارد برای برخی مسئولیت ها که از اهمیت بالایی برخوردارند طبق قانون بایستی در برابر جمعی سوگند یاد شود که حافظ منافع مردم و منطقه باشند و اولین کاری هم که باید پیش از ورود به کار انجام شود مراسم تحلیف است. قانون برای شوراها ظرفیت های زیادی قائل شده است که باید از آنها استفاده کرد.می توانیم دست به دست هم دهیم اقتصاد روستا و منطقه خود را شکوفا کنیم.