بازدید جمعی از مسئولین استان آذربایجان شرقی از ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 97 با میزبانی بخشداری ماهان مدیرکل دفتر روستایی استان آذربایجان شرقی، جمعی از فرمانداران، بخشداران و دهیاران آذرپایجان شرقی از بخش ماهان بازدید نمودند.

در این بازدید که با حضور مسئولین دفتر روستای استاداری کرمان و بخشدار ماهان صورت پذیرفت از پروژه های اقتصاد مقاومتی روستای قناتغستان و از سطح بخش ماهان بازدید بعمل آمد.