جلسه مشترک بخشداری ماهان با بنیاد مسکن و منابع طبیعی شهرستان کرمان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه 97 پیرو بررسی مشکلات برخی اراضی در بخش ماهان جلسه مشترک با حضور حمید رضا ایزدی بخشدار ماهان به همراه ایلاقی رئیس بنیاد مسکن شهرستان و باقری رئیس منابع طبیعی شهرستان کرمان و دهیاران تابعه بخش ماهان در محل بخشداری برگزار گردید.

مشکلات اراضی روستای کهنوج، بازنگری طرح هادی روستای اسماعیل آباد، رفع تصرف اراضی ملی بخش و دیگر موضوعات شاخص در این جلسه مطرح گردید.