حضور نماینده بنیاد تعاون سپاه و جمعی از سرمایه گزاران در ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز یکشنبه 16 اردیبهشت 97 به میزبانی ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی ماهان و با حضور ایزدی بخشدار ماهان، نماینده بنیاد تعاون سپاه و جمعی از سرمایه گذاران جلسه ای مشترک پیرامون ظرفیت های بحش ماهان تشکیل گردید.

پتانسیل های اقتصادی، نیروی انسانی و طرح های علمی کاربردی در بخش ماهان از مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

پس از این جلسه با همراهی ایزدی بخشدار ماهان از پروژه پالایشگاه خون عرب آباد ماهان بازدید بعمل آمد.