بازدید بخشدار از آموزش و پرورش و مدارس بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز شنبه 15 اردیبهشت ماه 97 حمید رضا ایزدی بخشدار ماهان به مناسبت گرامیداشت فرا رسیدن هفته معلم از محل آموزش و پرورش ماهان و تعدادی از مدارس بخش ماهان بازدید و با مسئولین و دانش آموزان آن دیدار و از جمعی از دبیران این مجموعه تقدیر نمود.