پیگیری وضعیت روستای سکنج به عنوان پایلوت روستای سلامت

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز دوشنبه 10 اردیبهشت 97 با حضور ایزدی بخشدار ماهان و نمایندگان مرکز بهداشت شهرستان جلسه پیگیری وضعیت روستای سکنج به عنوان پایلوت روستای سلامت در محل دفتر بخشدار برگزار گردید.