جلسه ستاد کتابخانه های بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان روز دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 97 با حضور ایزدی بخشدار ماهان و ابوالحسن زاده رئیس شورای شهر ماهان جلسه ستاد کتابخانه های بخش ماهان در محل مجتمع فرهنگی هنری برگزار گردید.

ایزدی بخشدار ماهان در ابتدای این جلسه ضمن تقدیر از عملکرد کارکنان کتابخانه های بخش بر لزوم افزایش عضوگیری در کتابخانه ها تاکید کرد. حمید رضا ایزدی کتابخانه و اتصال دانش آموزان به این نهاد را یکی از اصلی ترین راه ها در شکوفایی استعداد و همچنین موفقیت تحصیلی این قشر دانشت.