جلسه توجیهی بخشدار با دهیاران بخش

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان روز پنجشنبه 6 اردیبهشت 97 حمید رضا ایزدی بخشدار ماهان طی جلسه ای با دهیاران بخش ماهان به بررسی برنامه های و راهکارها و مطالبات مردمی روستاهای بخش ماهان پرداخت.

وی لزوم هماهنگی و اولویت بندی در برنامه ریزی های روستاها را ضروری دانشت.