حضور مسئولین دفتر روستایی و دهیاران استان مرکزی در بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 97 مسئولین اداره کل دفتر امور روستایی و جمعی از دهیاران و ناظرین فنی استان مرکزی به همراه علیمرادی معاون دفتر روستایی استانداری و بازدید از طرح ها و پروژه های روستاهای بخش به میزبانی ایزدی بخشدارماهان حضور یافتند.

طرح های گردشگری و اقتصاد مقاومتی بخش ماهان از محل های بازدید این هیئت بود.