نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان هنرستان حضرت معصومه(س)

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز سه شنبه 4 اردیبهشت 97 حمید رضا ایزدی بخشدار ماهان از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان هنرستان حضرت معصومه (س) بازدید نمود.

وی ضمن تحسین برگزاری اینگونه نمایشگاه ها در ساختار آموزش و پرورش ماهان از جمعی از دانش آموزان این هنرستان تقدیر بعمل آورد.