شورای فرهنگ عمومی شهر ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز دوشنبه 3 اردیبهشت 97 جلسه شورای فرهنگ عمومی شهر ماهان با حضور اعضاء در محل دفتر امام جمعه ماهان برگزار گردید.

در این جلسه مسائل مطرح فرهنگی در بخش ماهان و همچنین برنامه ریزی های سال جاری مورد برسی و تصمیم گیری قرار گرفت.