برگزاری جلسه هیئت امنای پژوهشرای عیسی ماهانی ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان روز دوشنبه 27 فروردین 97 با حضور حجت الاسلام محمد زاده و ایزدی بخشدار ماهان و جمعی از مسئولین جلسه هیئت امنای پژوهشسرای عیسی ماهانی در محل این مجموعه برگزار گردید.