حضور دکتر زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی روز پنجشنبه 23 فروردین 97 دکتر زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و علی بابایی فرماندار کرمان با حضور در بخش ماهان ضمن حضور در روستاهای سکنج، عرب آباد و کهنوج چندین طرح را افتتاح نمودند.