برگزاری ستاد نماز جمعه ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشدار ماهان روز یکشنبه 19 فروردین 97 جلسه ستاد  نماز جمعه ماهان با حضور اعضا و به میزبانی دفتر امام جمعه برگزار گردید. در حاشیه این جلسه فرمانده حوزه بسیج، اعضای شورای حوزه و فرماندهان پایگاههای بسیج مقاومت با  امام جمعه و بخشدار ماهان دیدار نمودند و از ایشان تقدیر بعمل آمد.