رضایت نسبی مسافرین نوروزی از وضعیت اقامتی ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز چهارشنبه 8 فرورین ماه 97 حمیدرضا ایزدی سرپرست بخشداری ماهان با حضور سر زده در تعدادی از محل های اسکان نوروزی آموزش و پرورش ماهان با جمعی از مسافرین مستقر دیدار نمود.

 تعدادی از این مسافرین در گفتگو بخشدار رضایت خود را نسبت به وضعیت اقامتی در ماهان بیان نموده و شرایط ماهان را در این زمینه نسبت به مرکز استان مطلوب تر دانستند.