بررسی روند آماده سازی غرفه ها و فضای اطراف باغ شاهزاده ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز یکشنبه 27 اسفند 96 حمید رضا ایزدی سرپرست بخشداری ماهان از روند تکمیل و اجرای پروژه غرفه های باغ شاهزاده و وضعیت داخل و اطراف این باغ بازدید بعمل آورد.