افتتاح و بهره برداری از آسفالت و روشنایی بلوار شهدای قناتغستان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز شنبه 21 بهمن ماه 96 طی مراسمی آسفالت و روشنایی بلوار شهدای قناتغستان با حضور حمید رضا ایزدی سرپرست بخشداری ماهان و جمعی از مسئولین بخش افتتاح و به بهره برداری رسید.

روشنایی بلوار شهدای قناتغستان با  تامین اعتبار برای26 عدد پایه و فونداسیون توسط دهیاری قناتغستان و تامین 800 متر کابل و 52 عدد چراغ توسط شرکت برق شمال استان صورت پذیرفت.