حضور دکتر نوبخت، معاون رئیس جمهور در ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز پنجشنبه 12 بهمن ماه 96 ،  شهر ماهان میزبان دکتر محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بود.

دکتر نوبخت که به همراه رئیس جمهور در استان کرمان حضور داشت و برای افتتاح چند پروژه در شهرستان کرمان از ماهان عبور می نمود که ساعاتی را در جمع مسئولین ماهان  حضور یافت.

در این رویداد برخی از مطالبات مردم ماهان توسط حمید رضا ایزدی سرپرست بخشداری و همچنین دکتر ابوالحسن زاده رئیس شورای شهر ماهان به سمع معاون رئیس جمهور رسید.