دیدار سرپرست بخشداری با جمعی از معتمدین ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز چهارشنبه 11 بهمن 96، حمید رضا ایزدی سرپرست بخشداری ماهان با جمعی از معتمدین ماهان دیدار نمود.

بررسی پیشنهادات و برخی مشکلات ماهان از اهم موارد این جلسه بود.