جلسه سرپرست بخشداری ماهان با دهیاران بخش

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز دوشنبه 9 بهمن ماه 96 حمید رضا ایزدی سرپرست بخشداری ماهان طی جلسه ای با حضور دهیاران به بررسی مشکلات دهیاری ها پرداختند.