جلسه برنامه ریزی ستاد دهه بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز شنبه 7 بهمن ماه 96 جلسه برنامه ریزی ستاد دهه فجر بخش ماهان در سالن پیامبر اعظم (ص) بخشداری برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه مهدی خالقی دبیر ستاد دهه فجر بخش ماهان با تاکید بر مفاد جلسه قبل و به تعیین کمیته ای ستاد پرداخت.

در این جلسه ضمن ارائه برنامه ها و پیشنهادات اعضاء بر برپایی باشکوه مراسمات ایام ا... دهه فجر تاکید نمودند.