حضور سرپرست بخشداری ماهان در آیین نماز جمعه ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز جمعه ششم بهمن ماه 1396، حمید رضا ایزدی سرپرست بخشداری ماهان در آیین نماز جمعه ماهان حضور یافت.

وی پس از این مراسم در جمع مردم ماهان با برخی از ایشان گفتگو نمود.