دیدار حمیدرضا ایزدی سرپرست بخشداری با مسئولین بخش ماهان

روز چهارشنبه 4 بهمن ماه 1396 حمید رضا ایزدی سرپرست بخشداری ماهان با تعدادی از مسئولین بخش ماهان دیدار نمود.

اعضای شوراهای اسلامی روستاهای لنگر، قناتغستان و کهنوج، مسئولین اداره آموزش و پرورش ماهان، اصناف ماهان، ریاست راهداری شهرستان و مسئولین پلیس راه ماهان و همچنین اعضای شورای اسلامی و شهرداری ماهان میهمانان بخشداری ماهان بودند.