جلسه برنامه ریزی و هماهنگی سرپرست بخشداری ماهان با دهیاران بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز سه شنبه 3 بهمن ماه 1396 جلسه برنامه ریزی و هماهنگی سرپرست بخشداری ماهان با دهیاران بخش ماهان در محل بخشداری برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه دهیاران بخش ماهان به ارائه گزارشی از عملکرد، ظرفیت ها و مشکلات روستای زیر مجموعه خود پرداختند.

حمید رضا ایزدی سرپرست بخشداری ماهان بیان نمود: شناسایی مشکلات و رفع آن ها در در روستاها باید از اولویت های دهیاران باشد.مسلماً همفکری و مشورت در امور راه را برای پیشرفت در فعالیت ها و همچنین مطالبات مردمی هموار می کند.

سرپرست بخشداری ماهان تشکیل جلسات مداوم و ارائه برنامه ریزی مدون را برای روستاها خواستار شد.