دیدار سرپرست بخشداری با برخی از مسئولین بخش ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان، روز سه شنبه حمید رضا ایزدی سرپرست بخشداری ماهان طی چند جلسه با برخی از مسئولین بخش ماهان دیدار نمود.

این دیدارها به ترتیب با علیرضا معین الدینی رئیس جمعیت هلال احمر ماهان، گوهری نماینده بنیاد شهید ماهان، قائینی زاده رئیس دادگاه عمومی ماهان، دکتر ابوالحسن زاده رئیس شورای شهر ماهان، مسئولین انتظامی بخش ماهان و همچنین اعضای شورای اسلامی بخش ماهان صورت پذیرفت.