تماس با ما جديد

آدرس : ماهان - جنب میدان قرنی - ابتدای خیابان امام خمینی - بخشداری ماهان

ملاقات با بخشدار : دوشنبه هر هفته

تلفن تماس :  33772554-37772555-33772485 

سامانه ی پیامکی بخشداری ماهان : 50002030240

دورنگار : 33772497

کد پستی :  14161 / 76319

تماس با روابط عمومی و فن آوري بخشداری : نادر محبتی - داخلی 108