جلسه کمیته حفاظت منابع آب بخش ماهان

به گزارش روابط عمومي بخشداري ماهان،روز دوشنبه،24 آذر 93 جلسه کمیته حفاظت منابع آب بخش ماهان در محل بخشداری برگزار گرديد.

در اين جلسه كه با حضور جعفری مدیر امور منابع آب استان و افضلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان كرمان و جمعي از كشاورزان بخش ماهان تشكيل شد، علي زهرودي بخشدار ماهان ضمن اشاره به كمبود آب و قطعي بودن وضعيت خطرناك آن،نکاتی را در خصوص بهره وری بیشتر آب با صرفه جویی در مصرف یادآوری كرد.

وي در ادامه افزود: با توجه به اینکه محصولات با نیاز آبی کمتر می تواند جایگزین کشت محصولات با نیاز آبی بالا شود ، بهتر است که کشاورزان بخش نسبت به کشت های جایگزین از قبیل زعفران ، زرشک ، گل محمدی و ... اقدام نمایند، همچنين علاوه بر کشت جایگزین ، گرایش به سمت صنایع روستایی نیز افزایش یافته و صنایع روستایی از قبیل قالی بافی نیز می تواند جبران کاهش درآمد ناشی از کم کردن سطح زیر کشت باشد .

افضلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نیز صورتي از وضعیت کشاورزی و باغداری استان ارائه نمود. وي با ارائه تصویری از وضعیت خشکسالی در سایر دشتهای استان و ابراز امیدواری در خصوص وضعیت منابع آب دشت ماهان، خواستار صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی دشت ماهان شد.

در پايان اين جلسه جهت صرفه جویی در مصرف آب و کاهش بهره برداری از منابع آب مقرر گردید کلیه موتور پمپ های کشاورزی بخش بمدت 10 روز در ماههای دی ، بهمن و اسفند ( جمعاً بمدت 30 روز ) خاموش و بهره برداری از چاههای آب از تاریخ: 93/10/1 لغایت 93/10/10 ، از 93/11/1  لغایت 93/11/10 و از 93/12/1  لغایت 93/11/10 متوقف شود .