جلسه توجيهي با صنف مشاور املاك ماهان

روز چهارشنبه 28آبان 93 جلسه اي توجيهي با محوريت فروش و مالكيت غيرمجاز اراضي بخش با حضور اعضاي صنف مشاور املاك ماهان در محل بخشداري برگزار گرديد.

در اين جلسه كه دستجردي رئيس دادگاه ماهان و همچنين قنبري رئيس جهاد كشاورزي ماهان حضور داشتند،علي زهرودي بخشدار ماهان ضمن عرض تسليت به مناسبت شهادت امام سجاد(ع) بيان كرد كه با توجه به شرايط مطلوب آب و هوايي اين بخش و پتانسيل بالاي گردشگري آن و نزديكي ماهان به مركز استان،داشتن ملك در اين بخش بسيار وسوسه انگيز مي كند لذا سودجويان و زمين خواران فعاليت خود را در جهت تملك اراضي دولتي و ملي و همچنين خرد كردن زمين هاي كشاورزي در جهت تغيير غير مجاز كاربري آن وفروش غير قانوني بيشتر كرده اند.

پس كمك مشاورين املاك ماهان براي راهنمايي خريداران ملك و شناسايي اراضي بسيار ضروري است.

دستجردي رئيس دادگاه ماهان نيز با ارائه توجيهات قانوني در مبحث اراضي به ويژه تملك،بيان كرد در مبحث اراضي چه كشاورزي چه ملي بايد با جديت كوشا باشيد چرا كه مشكلات ناشي از عدم اهميت به اين موضوع بسيار سنگين است.

قنبري رئيس جهاد كشاورزي ماهان نيز با بيان اهميت ماهيت يك زمين كشاورزي، خشك شدن اراضي را خطري بسيار جدي دانست.وي تلاش همه ي دستگاه ها در در جهت جلوگيري از افراد سود جو در خرد كردن و تغيير اراضي كشاورزي را خواستار شد.