جلسه هم انديشي پيرامون مشكلات روستاهاي تابعه بخش ماهان

اين جلسه در روز يكشنبه 28 آبان 1393 با حضور مهندس افضلي مديريت محترم جهاد كشاورزي شهرستان كرمان در بخشداري ماهان برگزار گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان پيرامون اين جلسه يكي از مشكلات بخش ماهان را عدم استفاده بهينه از منابع آب موجود در روستاها دانست و هماهنگي با جهاد كشاورزي و تعامل با دهياران بخش را بهترين روش براي تشويق و توجيه كشاورزان در زمينه ي بهره وري از منابع آبي از جمله استفاده از سيستم آبياري قطره اي به صورت گسترده كه افزايش توليد محصول و در آمد بيشتر را براي كشاورز در پي دارد دانست.

وي همچنين احداث حوضچه هاي پرورش ماهي در مسير آب قنوات،چشمه ها و حتي موتور پمپ هاي كشاورزي را يكي از منابع درآمدي دانست.

مهندس افضلي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان نيز همكاري تمامي اعضاي شوراي اسلامي و دهياران با جهاد كشاورزي در پيشبرد اهداف راهبردي كشاورزي بخش موئثر دانست و انسجام بيشتر آنان را در اين جهت خواستار شد.

وي از آمادگي جهت آموزش كشاورزان در هر نقطه از روستاهاي بخش ماهان با اعلام درخواست و آمادگي شوراهاي اسلامي خبر داد.