گله هاي گرگ گوسفندان شهروند ماهاني را از بين بردند

گرگ‌ها 14 راس گوسفند را در ماهان دریدندسه قلاده گرگ در ماهان 14 راس گوسفند را دریدند. در ادامه حملات گرگ‌ها به منطقه ماهان و وارد کردن زیان به دامداران در اتفاقی دیگر شب گذشته سه قلاده گرگ در ماهان 14 راس گوسفند را دریدند و احمد ترک‌زاده دامدار متضرر اظهار کرد: سه قلاده گرگ در نیمه شب گذشته وارد طویله شدند و 9 راس گوسفند را یک جا کشتند. وی با بیان اینکه پنج راس گوسفند دیگر زخمی شدند که به دلیل بیماری دیگر گوشت آن‌ها هم قابل استفاده نیست، یادآور شد: ما در دل طبیعت بزرگ شده‌ایم و زندگی می‌کنیم؛ ارزش محیط زیست و حیات‌وحش را می‌دانیم به همین دلیل دست به اسلحه نمی‌بریم و حیوانات را نمی‌کشیم اما انتظار داریم وقتی این طور خسارت می‌بینیم محیط زیست استان هم به ما کمک کند. این دامدار متضرر تصریح کرد: در چند روز گذشته 2 نفر دیگر از کشاورزان گوسفندان آن‌ها طعمه گرگ‌ها شده‌ و هنوز هیچ مسئولی از استان پاسخگو نیست.