شوراهای اقتصاد مقاومتی محلات شهر و روستاهای بخش ماهان

           

        تنفیذ احکام شوراهای اقتصاد مقاومتی محلات شهرهای ماهان، جوپار و محی آباد توسط علی زهرودی بخشدار ماهان

 

شورای اقتصاد مقاومتی روستای قناتغستان بخش ماهان

 

شورای اقتصاد مقاومتی محلات شهر ماهان، مسجد مهدیه ماهان

شورای اقتصاد مقاومتی محلات شهر محی آباد، مسجدامام زمان(عج)

شورای اقتصاد مقاومتی محلات شهر جوپار، مسجدامام حسن مجتبی (ع)

شورای اقتصاد مقاومتی محلات شهر محی آباد، محله کوثر خیز

کارگروه اقتصاد مقاومتی محلات شهر و روستای بخش ماهان

شورای اقتصاد مقاومتی محلات شهر ماهان، حسینیه عباسیه

شورای اقتصاد مقاومتی محلات شهر ماهان، پیر مُهر زبان

شورای اقتصاد مقاومتی محلات شهر ماهان، محله مقسم تیگران-مسجد امام جواد(ع)

شورای اقتصاد مقاومتی محلات شهر ماهان، شهرک ولیعصر-مسجد امام حسین(ع)