جلسه شورای ترافیک

روز سه شنبه مورخ :93/8/6 جلسه شورای ترافیک در محل بخشداری تشکیل گردید.

علی زهرودی بخشدار ماهان ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم،حل مشکل ترافیکی را اولویتی برای سهولت عزاداری در این ایام دانست.وی با بیان این موضوع که ورودی های شهر ماهان از لحاظ ترافیکی مشکلات زیادی دارند کمبود جای پارک خودرو را یکی از عمده مشکلات این مسئله دانست.

حکاک زاده دبیر شورای ترافیک استان نیز در ضمن توضیحاتی در مورد وضعیت ترافیک،مصوبات جدید ترافیکی را برای مراسمات الزامی دانست.وی با اشاره به این نکته که بخش ماهان دارای جاذبه های گردشگری فراوانی می باشد لذا طرح قوانین و اشاعه فرهنگ اجرای قوانین را مبتنی بر این مسئله دانست.

در پایان با بیان نظرات مختلف در مورد چگونگی برگزاری مراسم عزاداری حسینی طرح جامعه ای برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم به تصویب رسید.