شورای ورزش بخش ماهان

روز شنبه مورخ :93/7/29 جلسه شورای شورای ورزش بخش ماهان در محل بخشداری ماهان برگزار گردید.

زهرودی بخشدار ماهان ضمن خیرمقدم به مدعوین از نبود بودجه دولتی جهت ورزش جوانان ماهان سخن گفت وهمراهی و همکاری تمام مسئولین بخش ماهان و اعضای شورای ورزش را خواستار شد و از تاثیرمثبت برنامه‌ها و رویدادهای ورزشی بر اجتماع و خانواده‌ها صحبت‌ کرد و تأکید خاصی بر عملی شدن تقویم ورزشی تدوین شده درسال 93 ، از سوی هیأت‌های ورزشی داشتند.وی همچنین به برگزاری رویدادها و مسابقات ورزشی به میزبانی ماهان جهت پویاتر شدن ورزش این منطقه و شناساندن ماهان به دیگران از طریق توریسم ورزشی اشاره نمود و در نهایت پیگیری مصوبات قبلی جلسه ورزش را خواستار شد.

درادامه شریفیان معاون بخشدار در مورد پتانسیل‌ها و جاذبه‌های گردشگری ورزشی و مخصوصاً کوه‌های منطقه ماهان اشاره کرد و از لزوم شناساندن ویژگی های خاص این منطقه صحبت‌ نمود.

در جلسه مذکور مدعوین در مورد مسائل و مشکلات جوانان ماهان به بحث و گفت‌وگو و ارائه پیشنهاد پرداختند.