یادواره 189 شهید بخش ماهان وتشییع دوشهید گمنام

یادواره 189 شهید بخش ماهان وتشییع دوشهید گمنام

فرمانده سپاه هرمزگان شب گذشته یادواره 189 شهید بخش ماهان اظهارداشت: شهدا الگوی تمام عیار جامعه هستند .

سردار مارانی افزود: شهدا در همه حال متوسل به اهلبیت می شدند .  

وی افزود: اجر شهدا پیش خداست وهیچ کس غیر از پروردگار نمی تواند اجر ومزد آنهارابدهد.

 وی تصریح کرد: سرنوشت صدام  که با ملت بزرگ  ایران دشمنی کرد بوسیله گردانندگان جنگ تحمیلی نیز به دار مجازات آویخته شدواین وعده الهی است.

وی تکریم خانواده های شهدارا خواستار وبر آن تاکید نمود.

قبل از مراسم دوشهید گمنام دفاع مقدس از میدان امام تا گلزار شهدای این شهر تشییع وبعداز ماهان به شهر بروات برای خاک سپاری انتقال یافتند.