بخشدار ماهان خبر داد: کشف 340 کیلوگرم مواد مخدر در ماهان

بخشدار ماهان خبر داد:

کشف 340 کیلوگرم مواد مخدر در ماهان

بخشدار ماهان گفت: 340 کیلوگرم انواع مواد مخدر در ماهان کشف و ضبط شد.

 علی زهرودی اظهار داشت: بیش از 290 کیلوگرم انواع مواد مخدر در روستای کریم‌آباد از توابع بخش ماهان روز گذشته کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این محموله بیش از 240 کیلوگرم تریاک و 50 کیلوگرم هروئین به ارزش تقریبی یک میلیارد و 500 میلیون تومان که به طور ماهرانه‌ای در یک تانکر که به دو قسمت تقسیم شده بود،‌در یک قسمت آن حاوی سم کشاورزی و در قسمت دیگر مواد مخدر کشف شد.

بخشدار ماهان خاطرنشان کرد: در 48 ساعت گذشته نیز 50 کیلوگرم تریاک در محور ماهان کشف و در این رابطه چهار نفر متهم به همراه اقلام مکشوفه و دو دستگاه خودرو تحویل مقامات قضایی شدند.