جلسه شورای اشتغال بخش ماهان

 اين جلسه در روز یکشنبه 93/5/5 به ميزباني  بخشداري ماهان  تشکیل گرديد.

علي زهرودي بخشدار ماهان یکی از نیازهای اصلی هر جامعه را  اشتغال و تولید و توجه به این اصل را مانع بسیاری از تنش ها و ناامنی های اجتماعی دانست و همچنين با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و بحث اقتصاد مقاومتي بيان كرد: بايد از همه ظرفیتهای اشتغال زایی در سطح کشور استفاده شود و اهداف آنطور که مدنظر است محقق گردد .

وی با اشاره به ورود سپاه و بسیج در عرصه اشتغال بیان داشتند : هر جا دولت از حضور بسیج و سپاه کمک گرفته ، موفقیت چشمگیری را بدنبال داشته است ، امیدواریم که با همکاری و نظارت دقیق اعضاء بتوانیم در جهت کاهش نرخ بیکاری در سطح بخش ماهان گام نهیم .