سامانه پيامك

به منظور رفاه حال مردم سربلند بخش ماهان در جهت هموار سازي بستر ارتباطي مستقيم و سريع با بخشدار، سامانه ي پيامكي بخشداري ماهان در اختيار شما مخاطب گرامي قرارگرفته است.اميدواريم در انتقال نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود در راستاي پيشرفت بخش ماهان كوشا باشيد.

شماره پيامكي بخشداري : 50002030240

روابط عمومي بخشداري ماهان