پیشنهاد ساخت یک موزه استانی در مجموعه شاه نعمت‌الله

علی افشار نماینده اداره اوقاف و امور خیریه کرمان اظهارداشت: تولیت شاه ‌نعمت‌الله ولی با اداره اوقاف و امور خیریه است و با توجه به تاریخی بودن این مکان هرگونه ایجاد کار، مرمت و ساخت و ساز منوط به مجوز میراث فرهنگی است. وی بیان داشت: چند طرح و تغییر کاربری به اداره میراث فرهنگی راجع به زائرسرا و همچنین زمین مجاور مجموعه شاه نعمت‌الله ولی ارجاع شده، اما هنوز جواب مشخصی از طرف اوقاف و امور خیریه دریافت نشده است. وی از پیشنهاد ساخت یک موزه استانی که چشم فرهنگی استان به حساب می‌آید در مجاورت این مکان تاریخی خبر داد و گفت: در این زمینه نیز پاسخ مثبتی از طرف ادارات مربوطه دریافت نشده است.