دیدار با ورزشکاران رشته وزنه برداری و کاراته

دراین دیدارکه در روز سه شنبه 93/3/20 در بخشدارای ماهان صورت گرفت،بخشدار با جمعی از ورزشکاران رشته های وزنه برداری و کاراته ی ماهان در مورد پیشرفت و رفع مشکلات ورزشی به بحث و گفتگو پرداخت