بازدید استاندار کرمان از ماهان

روز چهارشنبه 1393/3/14 آقای رزم حسینی استاندار کرمان به همراه هیئت همراهی خود ازمناطقی از بخش ماهان بازدید نمودند
آقای زهرودی بخشدار ماهان که راهنمای استانداربود مهمترین مشکلات واقدامات در بخش های مختلف حوزه ی خود را به اطلاع وی رساند
بازدید از مناطق مختلفی از جمله: آبشار و سد تیگران، ساختمان در حال بازسازی فرش ماهان، آستانه شاه نعمت الله ولی و موزه ی این آستانه و... ، ایشان را از نزدیک در جریان عملکرد بخش ماهان در حوزه های مختلف قرار داد