برگزاری رژه موتوری و گلباران قبور مطهر شهدا به مناسبت 3 خرداد

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان رژه موتوری و گلباران قبور مطهرشهدا به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر در ماهان برگزار شد