همایش جانبازان شیمیایی دانشگاه تحصیلات تکمیلی هایتک ماهان

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان همایش جانبازان شیمیایی در محل دانشگاه تحصیلات تکمیلی هایتک ماهان با حضور استاندار محترم ، بخشدار محترم و دیگر مدیران استانی و شهرستانی برگزار گردید