همایش روز ملی قنات

به گزارش روابط عمومی بخشداری ماهان در همایش روز ملی قنات  که در محل سالن کتابخانه ماهان برگزار گردید  بخشی از صحبت های جناب مهندس میرگنجانی بخشدار ماهان :کشور ما یکی از کشور های است که از لحاظ آبی دچار مشکل می باشد و از طرفی هم مناطق خشک و نیمه خشک کشور بویژه استان پهناور کرمان و موقعیت بخش ماهان باید از دانش بومی با ارزش منطقه در زمینه احداث قنوات که به فراموشی سپرده شده است استفاده لازم  بنمایم. احیای قنوات علاوه بر افزایش آب دهی از منابع سطحی هم استفاده می شود و راندمان ذخیره منابع آبی را افزایش می دهد. قنات از ابداعات و افتخارات فرهنگ و تمدن ایران بشمار می آید در بعضی نقاط فقط قنات هست که وسیله تامین آب مورد نیاز کشاورزی و کشت و کار می باشد و اقتصاد پویایی کشاورزی فقط با احیاء قنات می باشد.
قنات به صورت طبیعی و بدون هیچ گونه انرژی الکتریکی یا سوخت فسیلی در اختیار بخش کشاورزی قرار دارد لذا احیاء و مرمت قنات ها امری ضروری می باشد. احیای قنوات باعث حیات مجدد روستاها و کشاورزان میشود و گذر بحران خشکسالی را بدنبال دارد.
حفر قنات در ماهان از دیر باز مورد تاکید و توجه بوده است و مورد استفاده قرار گرفته است قنات ها در ماهان بخشی از تاریخ کهن ماهان هستند هویت فرهنگی ماهان به همین قنات هاست از دست رفتن آن ها از بین رفتن قنات نیست بلکه هویت تاریخی ما را خدشه دار می کند . حفر چاه غیر مجاز ریشه در نابودی قنات دارد راه کار مرمت واحیاء و مشارکت اجتماعی در ساماندهی قنات ها ضروری است .