تماس با ما

آدرس : ماهان - جنب میدان قرنی - ابتدای خیابان امام خمینی - بخشداری ماهان

ملاقات با بخشدار : دوشنبه هر هفته

تلفن تماس :33772554-37772555-33772485 -034

سامانه ی پیامکی بخشداری ماهان :50002030240

دورنگار :33772497

کد پستی :14161 / 76319

تماس با روابط عمومی و فن آوري بخشداری : نادر محبتی - داخلی 114